Portal - Sosnowiec
polski Środa - 26 kwietnia 2017 Marii, Marzeny, Ryszarda      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown
Strona główna / Kancelaria
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
Kancelaria
Kancelaria czynna:
codziennie (z wyjątkiem niedziel i świąt) 1000 - 1200 i 1500 - 1700 . W wakacje po  mszy św. porannej i przed mszą św. wieczorną.


Sakrament Chrztu świętego

Chrzty św. w naszym kościele są  zawsze w drugą i czwartą niedzielę miesiąca na czasie Mszy św. o godz. 10.30. Rodzice powinni zgłosić się do kancelarii parafialnej przynajmniej dwa tygodnie przed wybranym przez siebie terminem, przynosząc ze sobą następujące dokumenty :

 -akt urodzenia dziecka (odpis)

 -wyciąg z aktu ślubu kościelnego rodziców

 -dane o rodzicach chrzestnych (imiona, nazwiska, wiek, adresy zamieszkania)

 -zaświadczenia z parafii zamieszkania rodziców chrzestnych o praktykowaniu wiary

 

Sakrament małżeństwa

     Osoby pragnące zawrzeć sakramentalny związek małżeński powinny zgłosić się do kancelarii parafialnej minimum trzy miesiące przed planowanym terminem ślubu. Należy przygotować następujące dokumenty :

   -aktualne, tj. z datą do sześciu miesięcy wstecz, metryki chrztu (podst.: Instrukcja Episkopatu Polski o przygotowaniu do zawarcia Małżeństwa w Kościele katolickim w n. 96 "... dokumentem kościelnym jest metryka chrztu św. wydana nie wcześniej niż 6 miesięcy przed zgłoszeniem się zainteresowanych do duszpasterza...").

   -dowody osobiste

   -ostatnie świadectwo katechizacji

   -świadectwo bierzmowania (o ile nie odnotowano na metryce chrztu)

    -zaświadczenie z Urzędu Stanu Cywilnego (niezbędne gdy małżonkowie chcą, aby ślub kościelny pociągał za sobą również skutki cywilno-prawne - tzw. ślub konkordatowy, dokument ten traci ważność po 3 miesiącach!) lub akt ślubu, jeśli wcześniej zawarto związek cywilny.

    Pogrzeb katolicki

   -akt zgonu

   -zaświadczenie o udzieleniu sakramentu chorych i wiatyku (ostatniej Komunii Świętej), jeśli zgon nastąpił poza parafią lub w szpitalu (wystawia je kapelan szpitala).

Interaktywna Polska
Webmaster: IAP