Portal - Sosnowiec
polski Środa - 26 kwietnia 2017 Marii, Marzeny, Ryszarda      "Jeśli wszystko jest stracone, oprócz miłości - nic nie jest stracone". Pam Brown
Menu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wyszukiwarka
 
 
Akcja Katolicka

Jedni nazywają Akcję Katolicką urzędem świeckich w Kościele, inni Stowarzyszeniem Katolików Świeckich, a jeszcze inni Kościołem w ruchu. Wszystkie określenia  oznaczają to samo. Akcja Katolicka to wierni miłujący Boga i Kościół oraz pragnący we współpracy z hierarchią kościelną nieść idee chrześcijaństwa do różnych środowisk i poprzez działanie pomagać w rozwiązywaniu współczesnych problemów.

                Kiedy 26 października 1995 roku Ks. Bp. Adam Śmigielski erygował Akcję Katolicką w naszej diecezji, jako jeden z pierwszych na dekret odpowiedział Ks. Proboszcz Parafii Św. Joachima  Kanonik Stanisław Kocot. Pierwsza grupa inicjatywna składała się z dwóch osób: Krystyny Szmyła i Elżbiety Pęczek, które rozpoczęły 1,5 roczne zajęcia w Studium Pastoralnym IAKDS. Rozpoczęła się długa i żmudna praca tworzenia oddziału: indywidualne rozmowy, referaty propagujące i tłumaczące idee Akcji Katolickiej, tworzenie biuletynów informacyjnych. W styczniu 1996 roku nieformalny jeszcze oddział liczył 20 osób.

 Asystentem parafialnym zostaje ks. Kanonik Stanisław Kocot, moderatorkami Krystyna Szmyła i Elżbieta Pęczek. Od początku działalności przeprowadziliśmy kilka "Niedziel Akcji Katolickiej", członkowie grupy inicjatywnej brali czynny udział w oprawach Mszy św. po, których odbywały się spotkania na salce po plebanią. Przez długie lata POAK wypracowywał różne formy działania.

 Zapraszaliśmy gości z prelekcjami. I tak gościliśmy kilkakrotnie Ks. Pawła Rozpiątkowskiego, który zapoznał nas poprzez referat: "Jak powstała i jak działa Akcja Katolicka w mojej parafii" z działalnością POAK w parafii NMP w Będzinie,  wygłosił prelekcję nt. sekt , a także „Massmedia a reklama”. Jedna z niedziel była poświęcona problemowi narkomani. Pod czas każdej Mszy św. Ks. Józef Walusiak – opiekun Katolickiego Ośrodka dla Narkomanów w Bielsku Białej głosił słowo Boże nt. uzależnień, a po Mszach św. spotykał się z młodzieżą i rodzicami aby dyskutować o zagrożeniach wieku dorastania. Pan  Marek Lasota wygłosił prelekcję na temat "Sekty, obawy i zagrożenia". Na jednym ze spotkań był obecny nasz dzielnicowy, by omówić "Przestępczość wśród młodzieży". Gościliśmy również panią Elżbietę Ryszka, która mówiła nam o przyczynach agresji wśród dorastającego pokolenia.

Oprócz comiesięcznych niedzielnych spotkań członkowie POAK brali udział w każdą II, III, IV środę miesiąca w Klubie Dyskusyjnym, w którym poruszali interesujące ich problemy religijne, patriotyczne i społeczne.

Przeprowadzaliśmy też różnorodne akcje, np. zbieraliśmy zeszyty i przybory szkolne w ramach diecezjalnej akcji „Dzieciom Bośni", organizowaliśmy wymiany podręczników szkolnych w miesiącu wrześniu dla dzieci naszej parafii, uruchomiliśmy i prowadziliśmy bibliotekę parafialną, punkt kontaktowy dla młodzieży z problemami. Pan Tadeusz Gołda bezpłatnie uczył języka francuskiego na salce pod plebanią. Prowadzone były również plastyczne zajęcia świetlicowe przez Annę Marię Jędruszek. Organizowaliśmy różne konkursy piosenki i poezji dla dzieci i młodzieży, zarówno z naszej parafii jak i parafii ościennych. W okresie Świąt Bożego Narodzenia zorganizowaliśmy wieczór poezji „Młodzież seniorom”. Pomagaliśmy w różnych akcjach na terenie naszej parafii: przy obchodach Dnia Dziecka na naszym stadionie i hali sportowej, letnim wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Tuliszowie, obchodach związanych z wizytą Ojca Świętego Jana Pawła II w Zagórzu.

Staramy się również aktywnie realizować dzieła inicjowane przez Instytut Akcji Katolickiej naszej diecezji: promowaliśmy  prasę katolicką wśród parafian, a od kilu lat aktywnie realizujemy dzieło „Pomagamy Dźwigać Krzyż Bezrobocia”. W ramach tej działalności pomocą finansową obejmowaliśmy  nawet do 30 rodzin. Organizowaliśmy comiesięczne paczki żywnościowe, dopłaty do opłat, leczenia i wypoczynku dzieci. Obecnie mamy pod opieka około 15 rodzin.

Działając nie zapomnieliśmy, że celem stowarzyszenia jest pogłębianie wiary. Prowadziliśmy wraz z innymi grupami Nabożeństwa Różańcowe, Drogi Krzyżowe. Następne dwie osoby: Aleksandra Serda i Barbara Soćko ukończyły Studium Pastoralne, uczestniczymy również w corocznych pielgrzymkach Akcji Katolickiej Diecezji Sosnowieckiej na Jasną Górę.

Przez cały ten czas działalności funkcję Prezesa parafialnego oddziału pełniły na zmianę Krystyna Szmyła i Elżbieta Pęczek. Gdy jedna z nich była wybierana do władz diecezjalnego Zarządu, druga obejmowała jej stanowisko. Przez ostatnie trzy lata Prezesem POAK była Elżbieta Pęczek. Od stycznia 2009 roku Prezesem zostaje Pani Barbara Soćko.

Pomysłów i potrzeb jest wiele, ale potrzeba nam ludzi do pracy. Obecnie nasz oddział liczy tylko 8 osób.

Od nowego roku 2009 nasze spotkania będą odbywać się w każdą drugą środę miesiąca po Mszy św. wieczornej.

Zapraszamy każdego dla, którego Parafia i Kościół to nie tylko budynek, ale my wszyscy.

Powołanie chrześcijańskie nie dopuszcza przerw na drzemkę, a tym bardziej pogrążenie się we śnie. "W winnicy Pańskiej trzeba pracować żywo i gorliwie"

Interaktywna Polska
Webmaster: IAP